Στους αρχαίους έλληνες συγγραφείς απαντούν πολλά φυτικά ή ζωικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως γλυκέα. Θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:
(α) Προϊόντα που το ίδιο το όνομά τους τα χαρακτηρίζει γλυκέα, π.χ. γλυκάδιον, γλυκάνισον, γλυκύρριζα, γλυκύμηλον (ή μελίμηλον).
(β) Προϊόντα που χαρακτηρίζονται γλυκέα για να διακρίνονται από προϊόντα της ίδιας ποικιλίας με άλλη γεύση, π.χ. πράσον. Και
(γ) προιόντα που παράγονται από επεξεργασία κάποιας πρώτης ύλης, όπως γλυκύς οἶνος και γλυκέλαιον.
Οι πάπυροι, τα όστρακα και άλλες γραφικές ύλες που βρέθηκαν στην Αίγυπτο αποτελούν μια χειροπιαστή εικόνα της χρήσης όλων αυτών των προϊόντων. Κυρίως τα γλυκέα προϊόντα, όπως αυτά διαχωρίστηκαν παραπάνω, αναφέρονται σε θεραπευτικές συνταγές, μαγικά κείμενα, καταλόγους προϊόντων, λογαριασμούς, ιδιωτικές επιστολές και σε σημειώσεις πάνω σε αμφορείς.