Το 86 π.Χ. η Αθήνα έπεσε στα χέρια του Σύλλα. Ένα από τα ρωμαϊκά πλοία φορτωμένο με θησαυρούς από τη λεηλασία ναυάγησε ανοικτά της πόλης Μαντιά στην Τυνησία. Όταν το 1907 έλληνες σφουγγαράδες επεσήμαναν το ναυάγιο ξεκίνησε μια εξαετής έρευνα που ανέσυρε κίονες, κιονόκρανα και κεραμικά αντικείμενα. Η έρευνα συνεχίστηκε το 1948 από τον Κουστώ. Το 1955 ανασύρθηκαν και άλλες αρχαιότητες εξαιρετικής τέχνης: χάλκινα ελληνιστικά αγάλματα, δύο κρεβάτια, τέσσερις πελώριοι μαρμάρινοι κρατήρες και ενεπίγραφο χάλκινο άγαλμα του Βόηθου από τη Χαλκηδόνα που εικονίζει τον Αγώνα με μορφή φτερωτού νέου. Ανασύρθηκαν επίσης κεφάλια Νηρηΐδων, αλόγων, άγαλμα της Αθηνάς, προτομή του Πάνα, ανθρωπόμορφα λυχνάρια, οι άγκυρες του πλοίου κ.ά.