Κινηματογραφιστής του βυθού, ο συγγραφέας-δύτης αναζήτησε τη βυθισμένη Ελίκη πρώτα στις εκβολές του Σελινούντα, έπειτα στην ευρύτερη περιοχή του Αίγιου. Ώσπου κάποτε εντόπισε μια πελεκημένη πέτρα. Δεν άργησε να του φανερωθεί τοίχος από ορθογώνιες, πελεκητές πέτρες, χωρίς κονίαμα. Ανάμεσα από σπασμένα κεραμικά έφτασε σε ένα πλακόστρωτο. Μπροστά του κάτι σαν δρόμος, τοίχοι. Μακρύτερα, κτίσμα με τοίχους με τεχνική ξερολιθιάς, καλυπτήρες. Ο συγγραφέας δεν ξέρει αν βρήκε την Ελίκη, είναι όμως βέβαιος πως βρήκε μια βυθισμένη πόλη.