Στη θέση που οι αρχαίοι συνέδεαν με τον τραγικό φόνο του Ορφέα, στην όχθη της κοίτης του χειμάρρου Ουρλιά, λιθοσωροί που δεν ξεπερνούσαν το 1 μ. σε ύψος, φτιαγμένοι από κροκάλες και χώμα, αποκαλύφθηκε πως περιείχαν από ένα έως και είκοσι δύο τάφους, κτιστούς, απλούς λάκκους και μεγάλα πιθάρια, από την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Κρατήρες, σκύφοι, κάνθαροι, οινοχόες, κύπελλα και θήλαστρα φέρουν αποκλειστικά γεωμετρική διακόσμηση. Στις γυναικείες ταφές βρέθηκαν χάλκινες οκτώσχημες πόρπες και μεγάλες περόνες, χάλκινα βραχιόλια και περιδέραια από σάρδιο. Με τη μεγάλη τους έκταση στις υπώρειες του Ολύμπου, τα νεκροταφεία των τύμβων μαρτυρούν την παράλληλη ύπαρξη πυκνοκατοικημένων οικισμών.