Καυστική απάντηση του συγγραφέα στον Δημήτριο Σοφιανό για άρθρο του (1992) με τίτλο «Η Μονή του Οσίου Λουκά. Έλεγχος και Κριτική της Αξιοπιστίας των Πηγών». Ο συγγραφέας έχει ήδη αναλύσει σε δύο άρθρα (Αρχαιολογία 36 και 38) ότι η αρχιτεκτονική ιστορία του συγκροτήματος είναι θέμα δομικής και ρυθμολογικής έρευνας, ότι οι μόνες γραπτές πηγές που πράγματι χρειάζονται είναι ο Βίος του Οσίου και η χρονολόγηση της μετακομιδής των λειψάνων του στο 1011. Εδώ θα αναγκαστεί να συνοψίσει τα επιχειρήματα επί τροχάδην απευθυνόμενος στον Σοφιανό που, αντί να εντρυφήσει στη φιλολογική ανάλυση των κειμένων, επιδίδεται σε πρόχειρες αρχιτεκτονικές αναφορές αγνοώντας επιδεικτικά τα αποφασιστικά στοιχεία που έφερε στο φως ο συγγραφέας.