Η μελέτη των σιδερένιων συνδέσμων του ναού της Τραπεζάς, που βρίσκεται κοντά στο Αίγιο, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αποκαλύπτει την τεχνολογία που εφαρμοζόταν κατά την Υστεροαρχαϊκή περίοδο, στα τέλη του 6ου αι. π.Χ., στον τομέα της μεταλλουργίας του σιδήρου. Η μελέτη περιλαμβάνει α) τη μακροσκοπική και μεταλλογραφική εξέταση των δοκιμίων, β) τις μηχανικές τους ιδιότητες, γ) τη χημική τους σύνθεση, και δ) τα ενδιαφέρονται τελικά συμπεράσματα, που προκύπτουν κυρίως από τη σύγκριση με τη μεταλλουργική έρευνα γύρω από τους σιδερένιους συνδέσμους των ναών της Ακρόπολης του 5ου αιώνα π.Χ., που ο συγγραφέας είχε μελετήσει παλαιότερα.