Το 1970 στις ανασκαφές της Αγοράς των Αθηνών ανακαλύφθηκε τείχος των μέσων περίπου του 5ου αιώνα μ.Χ. με εντοιχισμένα θραύσματα και σπόνδυλους από την εσωτερική κιονοστοιχία του Παρθενώνα. Στις ανασκαφές του 1970 και 1972 ανακαλύφθηκαν 35 αρχιτεκτονικά μέλη του Παρθενώνα, τα περισσότερα εντοιχισμένα στη θεμελίωση στοάς του 5ου αιώνα μ.Χ. Από τις εκδοχές γύρω από τα αίτια της καταστροφής επικρατέστερη είναι εκείνη που την αποδίδει σε μαρτυρούμενους σεισμούς στα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ. Η ανακατασκευή του Παρθενώνα πρέπει να έγινε από τον πραίτορα του Ιλλυρικού Ηράκλειο στην πρώτη δεκαετία του 5ου αιώνα μ.Χ.