Το 1886, ύστερα από πρόσκληση του μετέπειτα βασιλιά Εδουάρδου Ζ΄, άγγλοι επιστήμονες ίδρυσαν την Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή με σχέδια του πρώτου της διευθυντή F.C. Penrose, σε οικόπεδο στην οδό Σουηδίας 52 που τους παραχώρησε η ελληνική κυβέρνηση. Η Σχολή δημοσιεύει ετήσια το Annual of the British School at Athens και τα Supplementary Volumes όπου περιέχονται οι κυριότερες ανασκαφές και οι μονογραφίες. Σε πέντε σημεία επικεντρώθηκε η ανασκαφική έρευνα της Σχολής κατά το 1987:
α. Στην Ήπειρο, στο φαράγγι του Βίκου Κλίθι,
β. Στο εσωτερικό των ανακτόρων της Κνωσού (Sinclair Hood),
γ. στο Παλαιόκαστρο, στα ανατολικά παράλια της Κρήτης,
δ. στην Κεντρική Μακεδονία, στην τούμπα Ασσίρου (K. Wardle),
ε. στην Κύπρο.