Πώς συνδέονται οι επτά Πέρσες αξιωματούχοι που μετά το 513 π.Χ. ζήτησαν από τον βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Α΄ γην και ύδωρ υπέρ του Δαρείου με τους αρχαϊκούς τάφους στο χωριό Τρεμπένιστε της πΓΔΜ που ήρθαν στο φως το 1918; Ο συγγραφέας, με βάση τις πληροφορίες του Ηροδότου και άλλα ιστορικά στοιχεία, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι νεκροί που βρέθηκαν στο αρχαϊκό νεκροταφείο του Τρεμπένιστε είναι Πέρσες. Πιθανότατα δε, υποστηρίζει ο συγγραφέας, είναι οι επτά αξιωματούχοι αγγελιαφόροι με τους ακολούθους και τους υπηρέτες τους, οι οποίοι φονεύθηκαν από το γιο του Αμύντα Α΄, Αλέξανδρο Α΄, ύστερα από την εντελώς ανάρμοστη συμπεριφορά που επέδειξαν κατά το δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν τους. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Αλέξανδρος φρόντισε ώστε να συγκαλυφθεί η εξαφάνιση της περσικής αντιπροσωπείας.