Δύο μόλις μήνες πριν από τη δολοφονία του, στην πόλη όπου είχαν εγκατασταθεί επιφανείς προσωπικότητες του αντικαποδιστριακού στρατοπέδου, ο Κυβερνήτης εγκαινιάζει το κτίριο του Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Άργους. Σχολείο λειτουργούσε στο Άργος τουλάχιστον από τα τέλη του 18ου αιώνα. Το 1829, η Σχολική Επιτροπή του Αμερικανικού Σχολικού Κομιτάτου σχεδιάζει την ίδρυση σχολείων στο Άργος και την Αθήνα αλλά, με πρωτοβουλία του Ιωνά Κινγκ, αλληλοδιδακτικό ιδρύθηκε το 1831 μόνο στην Αθήνα.
Εισφορές για την οικοδόμηση του σχολείου έδωσαν ο ίδιος ο Καποδίστριας, ο ναύαρχος Χέυδεν, ο ρώσος επιτετραμμένος στην Ελλάδα κόμητας Βούλγαρης, οι Κατακάζυ και Ντάσκοφ και ο κόμητας Πάνιν. Η ανάθεση της κατασκευής του Αλληλοδιδακτικού, όπως και του «Δημόσιου Καταστήματος», έγινε στον ελβετό μηχανικό Devaud, που βρισκόταν στην υπηρεσία της κυβέρνησης. Στη δημοπρασία που οργάνωσε ο Τοποτηρητής Άργους, έγινε τελικά αποδεκτή η προσφορά των «τεκτόνων» Κάππου και Δημητρίου για 26.000 γρόσια. Όταν γκρεμίζεται η στέγη και μέρος του τοίχου του σχολείου, τον Ντεβώ, που βαρύνεται και με κατηγορίες κακοδιαχείρισης, αντικαθιστά με προφορική εντολή του Κυβερνήτη ο Λάμπρος Ζαβός. Ο Ζαβός ζητάει να γίνει αυτοψία στο σχολείο από δύο έμπειρους αρχιτέκτονες. Στις εκθέσεις των δύο μηχανικών, του Ρώσου ντε Μποροτσύν και του Θ. Βαλλιάνου, αναφέρεται ότι η στέγη κινδυνεύει να καταπέσει «μη θεμελιωμένη εις κανένα της μηχανικής νόμον».