Τα πανηγυρικά εγκαίνια του κτιρίου του Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Άργους έγιναν στις 11 Ιουνίου 1831, ένα χρόνο μετά τη θεμελίωσή του. Η αυλή περιλάμβανε και κατοικία δασκάλου. Στα πρώτα χρόνια της οθωνικής εποχής (1833-1862), το Αλληλοδιδακτικό και το Ελληνικό σχολείο εγκαθίστανται σε ένα από τα κτίρια του «Δημόσιου Καταστήματος» ενώ το κτίριο του Αλληλοδιδακτικού χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Στρατώνα. Για τα σχεδόν εκατό επόμενα χρόνια (1870-1965), όλες οι πληροφορίες προέρχονται από τον τοπικό τύπο. Όταν η στέγη του σχολείου κατέρρευσε, οι μαθητές μετανάστευσαν στους Στρατώνες του Καποδίστρια. Προς το τέλος του 1894 ολοκληρώνεται η επισκευή. Σε αίθουσά του γίνεται η ιδρυτική συνέλευση του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου «Ο Δαναός», ενώ στο προαύλιό του διεξαγόταν για μεγάλο διάστημα η ετήσια εμποροπανήγυρις του Άργους. Μετά το 1932 έγιναν κάποιες εργασίες που δημιούργησαν πέντε αίθουσες διδασκαλίας και δύο γραφεία. «Κατεδάφιση ή επισκευή» ήταν το ερώτημα στην περίοδο 1965-1987. Το 1980 το Υπουργείο Πολιτισμού κηρύσσει το καποδιστριακό σχολείο του Άργους μνημείο ιστορικό και διατηρητέο. Το 1982 χαρακτηρίζεται διατηρητέο για δεύτερη φορά με το Προεδρικό Διάταγμα που προώθησε το Υπουργείο Χωροταξίας. Μετά το σεισμό του 1981 αρχίζουν οι πρωτοβουλίες για την κατεδάφισή του αλλά, μετά την κινητοποίηση όλων των πολιτιστικών σωματείων της πόλης, οι επισκευές αρχίζουν το Νοέμβριο του 1983. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 1985 με τη δημιουργία έξι αιθουσών και με κάποιες ατυχείς παρεμβάσεις.
Τόσο το καποδιστριακό αρχείο όσο και η παραβολή σχεδίων της πόλης του Άργους από τον Devaud (1829) και τον de Borroczün (1831) διαψεύδουν την άποψη ότι κτίστηκε νοσοκομείο στο Άργος. Φαίνεται ότι ως νοσοκομείο λειτούργησε για πολλά χρόνια ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου που, στα χρόνια της Επανάστασης, είχε καταλάβει το κτίσμα τουρκικού τζαμιού. Μέσα στο χάος που ακολούθησε τη δολοφονία του Κυβερνήτη, τα σχέδια για επισκευή των υδραγωγείων του Άργους και επέκταση των δικτύων τους, για κατασκευή μεγάρου της Αρχιεπισκοπής, νέου ναού και κτιρίου για το Ελληνικό Σχολείο δεν υλοποιήθηκαν.