Παρουσίαση του βιβλίου Géopolitique du goût. La guerre culinaire, του Christian Boudan (εκδ. PUF, Παρίσι, 2008).