Η stole είναι ιερατικό ένδυμα της Δυτικής Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικής καταγραφής των σκευοφυλακίων μονών του Αγίου Όρους, που έγινε από τον συγγραφέα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, βρέθηκε μια μικρή, αδημοσίευτη, ομάδα ορθόδοξων διακοσμητικών και ιερατικών υφασμάτων, που έφεραν επιρραμμένα τμήματα από stole. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, γίνεται αναφορά στην προέλευση και την ιστορία της stole, και περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.