Το πλούσιο έργο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων που ιδρύθηκε το 1976 έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι αναγνώστες του περιοδικού, μέσα από μία εκτενή παρουσίαση και εντυπωσιακές φωτογραφίες. Το κείμενο υπογράφει η Αγγελική Σίμωσι, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.