Η Μονή του Σινά, που βρίσκεται στον ορεινό όγκο του νότιου Σινά, είναι κτίσμα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Σταθμό στην ιστορία της αποτελεί η αραβική κατάκτηση. Παρά τις αντίξοες συνθήκες δεν καταστράφηκε. Έχει διαφυλάξει στους κόλπους της, στο πέρασμα των αιώνων, πολλά και διάφορα κειμήλια. Το κλίμα της χαρακτηρίζεται από την ξηρασία και την έλλειψη βροχής. Καταγράφηκαν τα στοιχεία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα της μονής σε διάφορα σημεία. Έγινε δειγματοληψία, για να διαπιστωθούν οι επιδράσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στα δομικά υλικά της μονής. Στα δείγματα έγιναν αναλύσεις με τις μεθόδους SEM και X-RD. Οι επιδράσεις θερμοκρασίας και υγρασίας καθώς και ο συνδυασμός αυτών επιφέρει άσχημα αποτελέσματα στα υλικά. Καταγράφηκαν οι φθορές και τέλος προτείνονται εργασίες συντήρησης για τα δομικά υλικά και την εν γένει λειτουργία των σπουδαιοτέρων κτηριακών εγκαταστάσεων της μονής.