Λάφυρα από όλα τα μέρη της Ελλάδας στολίζουν τη Ρώμη. Η «ρωμαϊκή ειρήνη» που επιβάλλει ο Αύγουστος δίνει μια ανάσα στην Ελλάδα που υποδέχεται τον Αδριανό και τον πλούσιο σοφιστή Ηρώδη. Με τα λαμπρά κτίρια που και οι δύο οικοδομούν δίνουν νέα ώθηση στην αρχιτεκτονική. Την ίδια εποχή ο Επίκτητος ιδρύει φιλοσοφική σχολή στη Νικόπολη, ο Πλούταρχος συγγράφει τους Βίους παράλληλους και ο Παυσανίας περιηγείται την Ελλάδα. Τον 1ο αιώνα ο Απόστολος Παύλος κηρύσσει το χριστιανισμό. Το 267 μ.Χ. οι Γότθοι θα συλήσουν την Αθήνα. Το 330 ο Μ. Κωνσταντίνος κάνει την Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσά του. Εδώ τελειώνει ο αρχαίος κόσμος.