Είναι το έργο ζωής του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου. Πρόσφυγας, γεννημένος το 1884 στις Σαράντα Εκκλησιές, αγωνιώντας να περισώσει την ψυχή της Θράκης, γίνεται διευθυντής σύνταξης του πρώτου τόμου των Θρακικών που εκδίδει το νεοσύστατο «Θρακικό Κέντρο». Στη συνέχεια, ιδρύει την «Εταιρεία Θρακικών Μελετών» και εκδίδει το 1934 το δικό του περιοδικό, τροφοδοτώντας την ύλη του και με ό,τι είχε ο ίδιος συλλέξει και αποθησαυρίσει στο αρχείο του. Τριάντα τρεις τόμοι εκδόθηκαν ως το θάνατό του το 1967. Ένας 34ος τόμος εκδόθηκε το 1969 με τον τίτλο Αρχείο Θράκης, και στη συνέχεια το περιοδικό συγχωνεύτηκε με τα Θρακικά.