• Αγία Βαρβάρα
 • Αγία Κυριακή
 • Αγία Μαρίνα Αίγινας
 • Αγία Μαρίνα Γραμματικού
 • Αγία Βαρβάρα
 • Αγία Κυριακή
 • Αγία Μαρίνα Αίγινας
 • Αγία Μαρίνα Γραμματικού
 • Αγία Βαρβάρα
 • Αγία Κυριακή
 • Αγία Μαρίνα Αίγινας
 • Αγία Μαρίνα Γραμματικού
 • Αγία Βαρβάρα
 • Αγία Κυριακή
 • Αγία Μαρίνα Αίγινας
 • Αγία Μαρίνα Γραμματικού
 • Αγία Βαρβάρα
 • Αγία Κυριακή
 • Αγία Μαρίνα Αίγινας
 • Αγία Μαρίνα Γραμματικού
 • Αγία Βαρβάρα
 • Αγία Κυριακή
 • Αγία Μαρίνα Αίγινας
 • Αγία Μαρίνα Γραμματικού
 • Αγία Βαρβάρα
 • Αγία Κυριακή
 • Αγία Μαρίνα Αίγινας
 • Αγία Μαρίνα Γραμματικού
 • Αγία Βαρβάρα
 • Αγία Κυριακή
 • Αγία Μαρίνα Αίγινας
 • Αγία Μαρίνα Γραμματικού
 • Αγία Βαρβάρα
 • Αγία Κυριακή
 • Αγία Μαρίνα Αίγινας
 • Αγία Μαρίνα Γραμματικού
 • Αγία Βαρβάρα
 • Αγία Κυριακή
 • Αγία Μαρίνα Αίγινας
 • Αγία Μαρίνα Γραμματικού
Χάρτης Πρόσθετα
Aρχαιολογικοί χώροι - Σπήλαια
Ancient Christian Apocrypha 1200 - 1300 μ.Χ.
An International Symposium on Christian Apocryphical Literature entitled “Ancient Christian Literature and Christian Apocrypha,” will be held in Thessaloniki, on 26-29 June 2014.
Επισκεψιμότητα: Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-15:00 & 17:00-23:00, Σάββατο: 11:00-14:00
Κόστος εισόδου: 5€ ενήλικες, 2€ παιδια, 300€ άνεργοι
Περισσότερα
Χάρτης Πρόσθετα
Aρχαιολογικοί χώροι - Σπήλαια
Ancient Christian Apocrypha 1200 - 1300 μ.Χ.
An International Symposium on Christian Apocryphical Literature entitled “Ancient Christian Literature and Christian Apocrypha,” will be held in Thessaloniki, on 26-29 June 2014.
Επισκεψιμότητα: Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-15:00 & 17:00-23:00, Σάββατο: 11:00-14:00
Κόστος εισόδου: 5€ ενήλικες, 2€ παιδια, 300€ άνεργοι
Περισσότερα
Χάρτης Πρόσθετα
Aρχαιολογικοί χώροι - Σπήλαια
Ancient Christian Apocrypha 1200 - 1300 μ.Χ.
An International Symposium on Christian Apocryphical Literature entitled “Ancient Christian Literature and Christian Apocrypha,” will be held in Thessaloniki, on 26-29 June 2014.
Επισκεψιμότητα: Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-15:00 & 17:00-23:00, Σάββατο: 11:00-14:00
Κόστος εισόδου: 5€ ενήλικες, 2€ παιδια, 300€ άνεργοι
Περισσότερα
Χάρτης Πρόσθετα
Aρχαιολογικοί χώροι - Σπήλαια
Ancient Christian Apocrypha 1200 - 1300 μ.Χ.
An International Symposium on Christian Apocryphical Literature entitled “Ancient Christian Literature and Christian Apocrypha,” will be held in Thessaloniki, on 26-29 June 2014.
Επισκεψιμότητα: Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-15:00 & 17:00-23:00, Σάββατο: 11:00-14:00
Κόστος εισόδου: 5€ ενήλικες, 2€ παιδια, 300€ άνεργοι
Περισσότερα