Το άρθρο παρουσιάζει το πρόγραμμα επιστημονικής και εικονογραφικής τεκμηρίωσης του αρχικού πυρήνα της Συλλογής Χαλκών της Συλλογής Αρχαιοτήτων του Βερολίνου, όπως ήταν έως το 1871, με βάση τον πρότυπο κατάλογο του Carl Friederichs, Geräthe und Broncen im Alten Museum (1871).
Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε στη Συλλογή Αρχαιοτήτων Βερολίνου από το 2004 έως το 2007. Κατά τη διαδικασία της απογραφής, της τεκμηρίωσης και της ψηφιακής φωτογράφισης της συλλογής ταυτίστηκαν και ήρθαν στο φως αντικείμενα που θεωρούνταν μέχρι πρότινος χαμένα, καταμετρήθηκαν όσα καταστράφηκαν στη διάρκεια του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου ή είχαν κλαπεί από τον σοβιετικό στρατό χωρίς να επιστραφούν στη συνέχεια. Η βάση δεδομένων με τις εικόνες των αντικειμένων δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, μαζί με το πλήρες κείμενο του καταλόγου Carl Friederichs (Bilddatenbank Friederichs,www.smb.museum/friederichs). Στην επόμενη φάση του προγράμματος θα τεκμηριωθούν τα χάλκινα έργα που αποκτήθηκαν από το 1871 έως το 1945.