Η στήλη του JMA παρουσιάζει το άρθρο των Quentin Letesson και Klaas Vansteenhuyse «Towards an Archaeology of Perception: ‘Looking’ at the Minoan Palaces».