Στη στήλη «Από το Journal of Mediterranean Archaeology» παρουσιάζεται το άρθρο του Curtis Runnels «Mesolithic Sites and Surveys in Greece: A Case Study from the Southern Argolid», 22/1 (2009).