Ειδήσεις: Κίνδυνος για παλαιοντολογικούς θησαυρούς της Χίου, Ανάδειξη του Φρουρίου του Ρίου, Ανασκαφή στο Βαθροβούνι Χαλκίδας, Πανάρχαιο είδος οι ορχιδέες, Ο δικτυακός τόπος της ΥΣΜΑ, Αρχαιογνωστική επίσκεψη στη Νεμέα κ.ά.
Εκθέσεις: Η Αθηναϊκή δημοκρατία και οι επιγραφές της, Αρχαία Καλίνδοια, Έκθεση για την αρχαιοκαπηλία στην Τεργέστη, Καπνομάγαζα κ.ά.
Συνέδρια: Η´ Επιστημονική Συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, Η χρονολόγηση και προέλευση του οψιανού και των γυαλιών της αρχαιότητας, Ημερίδα Συντήρησης 2007-Λίθος, Χώρος και χρόνος στο αρχαίο θέατρο κ.ά.
Διαλέξεις: Ομιλίες στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Αιγυπτιακά ειδώλια στου Μακρυγιάννη, Τα αγάλματα του Φιλιππείου κ.ά.
Βιβλία: Π. Βαλαβάνης (επιμ.), Μεγάλες στιγμές της ελληνικής αρχαιολογίας – Μάριος Βερέττας, Τα βρωμόλογα των αρχαίων Ελλήνων – Paul Faure, Η καθημερινή ζωή στις ελληνικές αποικίες – Κωνσταντίνα Τσάιμου, Ορολογία της αρχαίας μεταλλείας κ.ά.