Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
-Παλαιοκλιματικές έρευνες σε σπήλαια της Πελοποννήσου
-Νέο αρχαιομετρικό περιοδικό
-Νέοι επιστήμονες στο χώρο της Αρχαιομετρίας
-Ημερίδα Πολιτισμικής Τεχνολογίας στην Ξάνθη
-Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία (ΕΑΕ): Νέες δραστηριότητες
-Νέες εκδόσεις: Σ.-Μ. Βαλαμώτη, Η αρχαιοβοτανική έρευνα της διατροφής στην προϊστορική Ελλάδα