Εκτενής παρουσίαση της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού όλων των υποδομών καθώς και της επανέκθεσης των συλλογών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Ο σχεδιασμός του ολοκληρωτικού αναπροσανατολισμού του Μουσείου, που ξεκίνησε το 1999, είχε στόχο να προσδώσει ένα νέο ρόλο στο μουσείο, ώστε να είναι ένα ίδρυμα ουσιαστικά ανοικτό, οικείο και φιλικό στο κοινό.

Πληροφορίες
Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 22, 106 75, Αθήνα
Τηλ.: 210 7294926
Δικτυακός τόπος: www.byzantinemuseum.gr

Ωράριο λειτουργίας μουσείου
Καθημερινά 8.30-15.00, εκτός Δευτέρας