Ο κεντρικός ναός της παλαιοχριστιανικής πόλης, μια τρίκλιτη βασιλική, εμφανίζει δύο οικοδομικές φάσεις με μεγάλη διαφορά ύψους στα δάπεδα, καθώς η πρώτη κατέρρευσε από σεισμό και η δεύτερη χτίστηκε πάνω στην ψηλή επίχωση. Οι τοιχογραφίες της παλαιότερης βασιλικής, που τοποθετείται στο τέλος του 4ου αιώνα μ.Χ., μιμούνται πολύχρωμη ορθομαρμάρωση. Οι τοίχοι της έχουν κτιστεί με ποικίλο υλικό. Στο κέντρο του αιθρίου υπάρχει κρήνη και, στα δυτικά του, αποκαλύφθηκε η κτιστή οκταγωνική κολυμβήθρα του βαπτιστηρίου.
Κοιμητηριακή, τρίκλιτη βασιλική αποκαλύφθηκε έξω από το νότιο τείχος της πόλης, στο πέρας παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου. Τοιχογραφίες, ψηφιδωτά δάπεδα, μαρμαροθετήματα και τα μαρμάρινα διακοσμημένα αρχιτεκτονικά μέλη μαρτυρούν κατασκευαστική φροντίδα. Στο δάπεδο του ιερού βήματος βρέθηκε ο λάκκος του εγκαινίου και, στην επίχωσή του, χάλκινος σταυρός με άγκιστρα που κρατούν μεγάλη γυάλινη κανδήλα. Κάτω από το δάπεδο του Βήματος αποκαλύφθηκε παλαιότερος τάφος με μεγάλο θάλαμο και φρεάτιο με πολλούς σκελετούς παιδιών και ενηλίκων. Στη στοά του αιθρίου βρέθηκε μαρμάρινη τράπεζα μάρτυρος με την επιγραφή Μημόριον Μάγνας. Στην αντίστοιχη νότια πλευρά της στοάς του αιθρίου βρέθηκε, πάνω από βαθύ τάφο με πολλούς νεκρούς, άλλη πλάκα με επιγραφή που αναφέρεται σε κάποιον Πρεσβύτερο Ανδρέα.