Στο πλαίσιο της πολιτιστικής αναβάθμισης της Θράκης, η Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού του ΥΠΠΕ δραστηριοποιείται από το 1982 σε δύο τομείς:
1. Στον χαρακτηρισμό νεωτέρων μνημείων ως διατηρητέων,
2. Στην επιχορήγηση φορέων στο χώρο της λαογραφίας.
Αναφέρονται τα κτίρια και οι επιχορηγήσεις.
Αναφέρεται ακόμη η αποκάλυψη τρίκλιτης βασιλικής και νεκροταφείου του 11ου αιώνα στο Πολύστυλον, όπως και η συνέχιση της έρευνας για την αποκάλυψη βυζαντινών πόλεων που εντάσσεται στο πρόγραμμα της European Science Foundation. Επίσης σημειώνεται η αποκάλυψη το 1984 βυζαντινού βαπτιστηρίου στη Θράκη και δύο βυζαντινών ναών του 11ου αιώνα στο Παπίκιον Όρος στη Ροδόπη.