Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον Εθνικό Κήπο παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 1988. Για τη δημιουργία του συνεργάστηκαν το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και η Επιτροπή Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών. Εκπαιδευτικό φυλλάδιο για παιδιά ηλικίας 7-11 ετών συμπληρώνει το ειδικό έντυπο για τους εκπαιδευτικούς. Το έντυπο έχει στη μία όψη του έγχρωμο χάρτη του Κήπου με σημειωμένα όλα τα ενδιαφέροντα σημεία του και, στο περιθώριο, πληροφορίες και χρονολογίες. Η άλλη όψη διηγείται την ιστορία του Κήπου, μιλάει για τα φυτά και τα ζώα του και περιγράφει τις φροντίδες που δέχεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.