Στην ομάδα αυτή εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναπτύσσουν τις δυνατότητες συνδυασμού της διδακτέας ύλης με μαθήματα για την Ακρόπολη. Οι δύο πρώτες εκπαιδευτικοί είναι φιλόλογοι. Η πρώτη ανακοίνωση αναδεικνύει αυτές τις δυνατότητες αξιοποιώντας τα αρχαία κείμενα. Στην επόμενη, η εκπαιδευτικός που είχε συνοδεύσει μαθητές τής Α’ Γυμνασίου στο πρόγραμμα «Μια μέρα στην Ακρόπολη» ανθολόγησε τις διάφορες προσεγγίσεις των ίδιων μαθητών στις επόμενες χρονιές, όποτε η διδακτέα ύλη πρόσφερε την ευκαιρία. Η Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στη διδασκαλία μέσω του πολιτισμικού μας περιβάλλοντος. Αυτή η τεράστια δυναμική παρουσιάζεται αναλυτικά στην τελευταία ανακοίνωση, την αναφορά ενός τετραήμερου σεμιναρίου που οργάνωσαν η Εφορεία Ακροπόλεως και το Υπουργείο Παιδείας. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις αναλύονται σε βάθος και η αναφορά ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση του σεμιναρίου.