Η συγγραφέας περιγράφει λεπτομερώς όλα τα στάδια μεταχείρισης των οστών που πρέπει να έχουν υπ’ όψη τους οι ανασκαφείς, ας είναι και μόνο για να διευκολύνουν μελλοντικές μελέτες. Χημικοί, φυσικοί και βιολογικοί παράγοντες, μεμονωμένοι ή σε συνδυασμό, επηρεάζουν τη διατήρηση των οστών. Η πολύ καλή διατήρηση ακόμη και οργανικών καταλοίπων (π.χ. τρίχες) παρουσιάζεται σε αμμώδη εδάφη ή σε περιοχές που καλύπτονται από πάγο. Εκτός από τον άνθρωπο, βακτήρια και μύκητες, ρίζες, μικρά και μεγάλα θηλαστικά, ακόμη και σαρκοφάγα σαλιγκάρια μπορούν να διαταράξουν το σκελετικό υλικό. Οι αλλοιώσεις που προκαλούνται απασχολούν την ταφονομία. Η προσεκτική αποκάλυψη των οστών από τον αρχαιολόγο θα βοηθήσει τον φυσικό ανθρωπολόγο να εντοπίσει την ηλικία και το φύλο. Πιο περίπλοκη είναι η κατάσταση όταν οι νεκροί βρίσκονται σε διαδοχικά στρώματα. Το δελτίο καταγραφής πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τον τάφο και τα κτερίσματα, κυρίως όμως για το σκελετό. Σημαντική βοήθεια προσφέρουν οι φωτογραφίες αλλά και η σχεδιαστική αποτύπωση των οστών. Ακολουθούν κανόνες για τη μεταφορά και την αποθήκευση των οστών και διερευνάται η περίπτωση καύσης των νεκρών. Το άρθρο τελειώνει με την αισιόδοξη παρατήρηση ότι, έστω και αν οι παρούσες οικονομικές δυνατότητες δεν επιτρέπουν όνειρα, καλό είναι να προετοιμάζεται το έδαφος για ένα ειδικευμένο δυναμικό που αυξάνεται.