Τον 8ο και τον 7ο αιώνα π.Χ. η Κόρινθος ίδρυσε ένα πυκνό δίκτυο εμπορικών σταθμών και αποικιών στις παράκτιες περιοχές του Iονίου πελάγους και της Αδριατικής θάλασσας, εδραιώνοντας έτσι την κυρίαρχη θέση της στη Δύση. Πρώτη δημιουργήθηκε η αποικία της Κέρκυρας, το 734 π.Χ. και, περίπου έναν αιώνα αργότερα ακολούθησε η ίδρυση της Λευκάδας, του Ανακτόριου, της Αμβρακίας, καθώς και των πόλεων Απολλωνία και Επίδαμνος/Δυρράχιον.
Η αποικία Λευκάς ιδρύθηκε ακριβώς στο στενότερο σημείο του μόλις 600 μ. πλάτους θαλάσσιου περάσματος που τη χωρίζει από την ηπειρωτική χώρα της Αιτωλοακαρνανίας, έτσι ώστε να ελέγχεται η θαλάσσια εμπορική κίνηση που διερχόταν από τον πορθμό. Χτισμένη στους πρόποδες μιας λοφοσειράς και την πεδιάδα που κατέληγε στην ακτή του πορθμού, η πόλη χωριζόταν σε μια ορεινή άνω πόλη, η οποία είχε δύο ακροπόλεις και ένα μεγάλο θέατρο, και μία κάτω πόλη στα πεδινά, όπου συγκεντρωνόταν ο κύριος όγκος των κατοικιών.
Κατά τις ανασκαφές που διενεργήθηκαν στη Λευκάδα, τη δεκαετία του 1990, αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια μιας οικίας από τα πρώιμα χρόνια της αποικίας, το α´ μισό του 6ου αιώνα π.Χ. Καθώς στο συγκεκριμένο οικόπεδο κτίστηκαν και μετασκευάστηκαν διάφορα κτίρια στο πέρασμα των αιώνων, τα αρχαιότερα ίχνη δυστυχώς δεν διατηρήθηκαν ικανοποιητικά. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα χαρακτηριστικά της οικίας δίνουν αρκετές πληροφορίες για τις οικιστικές και καθημερινές συνήθειες αλλά και εν γένει τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής.