Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της Κάσου και παρουσίαση της αρχαιολογικής συλλογής της, η οποία διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες: α) την προϊστορική περίοδο του νησιού, β) τις λατρείες-ιερά και τους οικισμούς των ιστορικών χρόνων, γ) τα ευρήματα των νεκροπόλεων, και δ) την ιστορία του ολοκαυτώματοςτου 1824  και την οργάνωση του κασιώτικου σπιτιού. Η έκθεση της αρχαιολογικής συλλογής Κάσου οργανώθηκε από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών σε συνεργασία με την ΚΒ´ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2004.