Στη μετάβαση από την ύστερη εποχή του Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου, τα σχηματοποιημένα φυσιοκρατικά θέματα της μυκηναϊκής εποχής θα μετατραπούν πάνω στα αγγεία σε σχήματα γεωμετρικά. Στη στροφή από τον 8ο στον 7ο αιώνα π.Χ., οι κεραμίστες είναι επώνυμοι και υπογράφουν τα έργα τους. Από τον 6ο αιώνα και μετά, αναγράφεται συχνά και το όνομα του ζωγράφου. Τον ίδιο καιρό εμφανίζονται ονόματα καλλιτεχνών και στη γλυπτική, που τον 5ο και τον 4ο αιώνα επικεντρώνεται στη ρεαλιστική απόδοση προσωπικοτήτων. Έπεται η τέχνη του πορτρέτου που, ως το τέλος του ελληνορωμαϊκού κόσμου, θα καλλιεργήσουν γλύπτες επιδέξιοι αλλά ανώνυμοι.