Αρχαίες πηγές μαρτυρούν την πίστη αρχαίων Ελλήνων, Εβραίων και Ρωμαίων στη βασκανία. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν υποψήφιο θύμα όποιον ξεχώριζε για την ομορφιά ή τα προσόντα του, ιδίως όμως τα παιδιά. Η ρωμαϊκή θεά Cumina ήταν ειδικευμένη στο να αποτρέπει τη βασκανία. Η ορθόδοξη παράδοση πιστεύει ότι ο βάσκανος διαμεσολαβεί ανάμεσα στο διάβολο και τον άνθρωπο, αντιμετωπίζει μάλιστα το μάτιασμα με αγιασμό. Η λαϊκή αντίληψη αποδίδει το μάτιασμα σε δυνάμεις που έχει ο ίδιος ο άνθρωπος και επιστρατεύει διάφορα μέσα για να το ακυρώσει.
Ο Άγιος Κυπριανός, που έγραψε την ομώνυμη ευχή κατά μαγείας και βασκανίας, ήταν πριν βαπτιστεί «έκδοτος εις την μαγείαν και των δαιμόνων λατρευτής».