Το Α´ Κοιμητήριο της Αθήνας είναι το πρώτο συγκροτημένο κοιμητήριο που ιδρύθηκε στην πόλη, στα πρώτα χρόνια της σύστασης του νεοελληνικού κράτους. Ο αρχικός του πυρήνας, ο οποίος διακρίνεται μέχρι σήμερα, δημιουργήθηκε στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα και σταδιακά επεκτάθηκε καταλαμβάνοντας τη σημερινή του έκταση.
Πρόκειται για το επίσημο κοιμητήριο της Αθήνας και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Από ιστορικής και καλλιτεχνική άποψη, θεωρείται πολύ σημαντικό. Το κεντρικό του τμήμα συμπεριλαμβάνει αξιόλογα γλυπτά και αποτελεί ουσιαστικά μια υπαίθρια συλλογή αντιπροσωπευτική της γλυπτικής του 19ου αιώνα.
Από την κτηριακή υποδομή του Κοιμητηρίου διακρίνονται ο Ι. Ν. των Αγ. Αποστόλων (1899-1901), ο ναός των Αγ. Θεοδώρων (1899), σε σχέδια του Αρμοδίου Βλάχου, ο καθολικός ναός του Αγ. Καρόλου (1928) με δαπάνη της οικογένειας Φιξ, το Οστεοφυλάκιο (1928) σε σχέδια του Ε. Λαζαρίδη και το κτήριο εισόδου που ολοκληρώθηκε το 1939 με σχέδια πρόσοψης του Α. Κωνσταντινίδη.
Εκτός από το τμήμα ταφής των Ορθοδόξων περιλαμβάνει και το τμήμα των Διαμαρτυρομένων που μεταφέρθηκε διά νόμου στη θέση αυτή το 1914 από το χώρο του Ζαππείου. Περιλαμβάνει επίσης το Ισραηλιτικό τμήμα που προϋπήρχε από το 1866 και επεκτάθηκε το 1910 καταλαμβάνοντας τη θέση του παλαιού έρημου Τούρκικου νεκροταφείου. Λίγες ταφές Καθολικών έχουν διασωθεί και εντοπίζονται γύρω από τον καθολικό ναό.