Η Αμβρακία (σύγχρονη Άρτα) ιδρύθηκε ως αποικία της Κορίνθου στο νότιο άκρο της Ηπείρου, κατά το τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. Ο σχεδιασμός της πόλης πραγματοποιήθηκε κατά τα πρότυπα οργάνωσης των αποικιών, όπου η διαίρεση της γης σε ισομεγέθεις κλήρους-οικόπεδα υπέβαλε ένα οργανωμένο πολεοδομικό σύστημα παράλληλων δρόμων και ορθογώνιων οικοδομικών νησίδων. Κατ’ αναλογία, τα σπίτια της αρχαϊκής περιόδου εμφανίζουν τυποποιημένη κάτοψη και εντάσσονται σε δύο διαφορετικούς τύπους, γνωστούς και από άλλες οργανωμένες αποικίες του κυρίως ελλαδικού χώρου και της Μεγάλης Ελλάδας. Ο τύπος με παρατακτική σειρά δύο ή τριών δωματίων βόρεια μιας μεγάλης αυλής, αποτελεί και τον πιο κοινό τύπο αρχαϊκού σπιτιού στη μητροπολιτική και Μεγάλη Ελλάδα. Ο δεύτερος, περισσότερο ανεπτυγμένος τύπος σπιτιού που απαντά στην Αμβρακία, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη παστάδας μεταξύ της αυλής και των δωματίων. Εκτός από τυπική κάτοψη τα αρχαϊκά σπίτια εμφανίζουν επίσης επιμελημένη κατασκευή. Η αρχιτεκτονική διάρθρωση και η οικοσκευή τους βοήθησε στην ταύτιση των κύριων δωματίων με τον οίκο και τον ανδρώνα. Η ευρύχωρη παστάδα εξυπηρετούσε ανάγκες αποθήκευσης, ενώ ο ίδιος χώρος στέγαζε τους αργαλειούς του σπιτιού και λειτουργούσε ως ιστεώνας. Τα ευρήματα βεβαιώνουν τις στενές σχέσεις της Αμβρακίας με τη μητρόπολή της Κόρινθο αλλά και την ανάπτυξη εμπορικών επαφών με την Αθήνα και άλλες περιοχές κατά τον 6ο αιώνα π.Χ.