Στη Διεθνή Έκθεση Παρισίων του 1900, η Πάτρα απέσπασε δεκαοκτώ βραβεία, άλλα για βιομηχανίες ποτών και άλλα για τις σταφίδες, το κύριο εξαγωγικό της προϊόν. Με «σύγχρονη» τεχνολογία λειτουργούσαν η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία της εποχής, κλωστήρια, αλευρόμυλοι, «ατμοκίνητο» εργοστάσιο κηροπλαστικής και ζαχαροπλαστικής κ.ά.
Η τεχνολογική πρόοδος του 18ου αιώνα εκτινάσσει τη βιομηχανία. Η άνοδός της αντανακλά στα μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας. Ο τηλέγραφος συνδέει μακρινές πόλεις (1858). Πρώτη τηλεφωνική συνδιάλεξη από τον Μπελλ (1876). Το κυλινδρικό περιστρεφόμενο πιεστήριο επιτρέπει την κυκλοφορία εφημερίδων (1866) που θα τελειοποιηθεί με την εφεύρεση της λινοτυπίας (1884-1886).