Τον Μάιο του 1999, το ΥΠΕΧΩΔΕ συγκρότησε ολιγομελή επιτροπή ειδικών, επιφορτισμένη με τη σύνταξη πορίσματος για τα κριτήρια χαρακτηρισμού κτιρίων ως διατηρητέων. Το πόρισμα, που ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1577/85 (ΓΟΚ) και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει και η Ελλάδα, παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 1991. Τον Ιανουάριο του 1992 το Υπουργείο έστειλε τη σχετική εγκύκλιο σε κάθε αρμόδιο φορέα. Ο συγγραφέας εγκωμιάζει την πρωτοβουλία του ΥΠΕΧΩΔΕ και δημοσιεύει ολόκληρη την εγκύκλιο την οποία θεωρεί ασφαλή οδηγό. Ωστόσο, υπενθυμίζει ότι για την αποτελεσματική προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς απαιτείται η ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος.