Η Περιβαλλοντολογική Αρχαιολογία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανασύσταση του παρελθόντος μέσα από τα οργανικά και ανόργανα στοιχεία. Ανθρώπινα κατάλοιπα, ιδιαίτερα οι μαλακοί ιστοί, μας πληροφορούν για τις διατροφικές συνήθειες, τις ασθένειες, τους κανόνες υγιεινής και το πολιτισμικό επίπεδο. Οι κοπρόλιθοι, απολιθωμένα κόπρανα, επανέρχονται στην αρχική τους μορφή με συγκεκριμένη τεχνική ανάλυσης στο εργαστήριο, προτού εξεταστούν για να διαπιστωθεί η τροφή που κατανάλωνε ο προϊστορικός άνθρωπος. Έτσι εντοπίζονται τα υπολείμματα φυτικών ή ζωικών τροφών και μέσω αυτών πληροφορούμαστε για το φυσικό περιβάλλον, την ηλικία των ζώων, την ωρίμανση των φρούτων, τον τρόπο παρασκευής του φαγητού, καθώς και για την οικονομία και το όλο περιβάλλον. Στην Ελλάδα, η μελέτη των καταλοίπων άργησε πολύ να απασχολήσει τους αρχαιολόγους. Το περιβαλλοντολογικό πρόγραμμα σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών συμπεριλαμβάνει μελέτη κοπρολίθων. Αντίστοιχες μελέτες από την ανασκαφή στη Δυτική Οικία του Ακρωτηρίου στη Σαντορίνη περιμένουν τη δημοσίευσή τους.