Η Προϊστορική Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου κατέχει κεντρική θέση μέσα στο μουσείο. Το 2004, με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, το μουσείο κλήθηκε να παρουσιάσει μια νέα εκδοχή της Προϊστορικής Συλλογής. Η Προϊσταμένη της Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Λένα Παπάζογλου-Μανιουδάκη κάνει μία αναδρομή στην ιστορία της Προϊστορικής Συλλογής, της πλουσιότερης και σημαντικότερης παγκοσμίως στο είδος της, από την πρώτη παρουσίαση των θησαυρών του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών το 1877 στην Εθνική Τράπεζα έως τη σύγχρονη επανέκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που εγκαινιάσθηκε στις 24 Ιουνίου του 2004.