Στην Ακρόπολη των Μυκηνών, συντελείται από το 2000 ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα αποφασιστικής επέμβασης του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο στόχος που πρυτανεύει στην επέμβαση αυτή, είναι η στερέωση, η προστασία και η ανάδειξη των μνημείων και παράλληλα η λήψη μέτρων και η κατασκευή έργων διευκόλυνσης και ενημέρωσης των επισκεπτών.
Στις Μυκήνες η συνεχής ανασκαφική δραστηριότητα εκατόν τριάντα περίπου χρόνων είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη πολλών και σημαντικών μνημείων, και καθιστούσε ήδη από τον προηγούμενο αιώνα επιτακτική την ανάγκη για εργασίες προστασίας τους.
Η σημαντικότερη επέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών είναι αναμφισβήτητα η διαμόρφωση δικτύου πορειών και στάσεων, με το οποίο εξασφαλίζεται η προστασία των αρχαίων και η απρόσκοπτη περιδιάβαση των επισκεπτών.
Έως τώρα η κυκλοφορία των επισκεπτών στην Ακρόπολη ήταν άναρχη και γινόταν με λιγοστά σύγχρονα αυθαίρετα μονοπάτια χωρίς σαφή όρια, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να δρασκελίζουν πάνω από τα ερείπια, προκαλώντας ακούσιες φθορές. Με τη χάραξη του νέου δικτύου προσβάσεων οι επισκέπτες ακολουθούν τώρα συγκεκριμένη πορεία χωρίς να κινδυνεύουν και χωρίς να καταπονούνται τα οικοδομικά λείψανα, ενώ παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα να ανέβουν στην ακρόπολη και να περιηγηθούν στο χώρο. Επιπλέον έχει επιτευχθεί η οργανική σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με το νέο Μουσείο των Μυκηνών μέσω της Βόρειας Πύλης καθώς και η ενημέρωση των επισκεπτών με την τοποθέτηση δίγλωσσων πληροφοριακών πινακίδων.
Πρωταρχικό μέλημα υπήρξε η στερέωση και συντήρηση των οικοδομικών συγκροτημάτων της ακρόπολης, με εκτεταμένα αρμολογήματα στις τοιχοδομίες της Νοτιοδυτικής και Βόρειας Συνοικίας, της Οικίας των Κιόνων, του Εργαστηρίου των Καλλιτεχνών, της Σιταποθήκη και φυσικά του Ανάκτορο.
Η επιτυχία του έργου φαίνεται και από τον διπλασιασμό του αριθμού των επισκεπτών κατά την τελευταία τριετία.