Στο τεύχος αυτό, η Μαρίζα Ντεκάστρο αφηγείται το μύθο της ουρανίας Αφροδίτης, της θεάς της αγάπης.