Το επιστύλιο στους δωρικούς ναούς επιστέφεται από στενή ταινία στην οποία προσαρμόζονται οι κανόνες. Από τους κανόνες κρέμονται έξι συνήθως σταγόνες ή ήλοι. Στον ιωνικό ρυθμό, η πρόσοψη του επιστυλίου είναι χωρισμένη σε τρεις οριζόντιες τανίες.
Η δωρική ζωφόρος εναλλάσσει τρίγλυφα και μετόπες ενώ η ιωνική είτε φέρει τους γεισήποδες είτε διακοσμείται με ανάγλυφες μορφές.
Το κορινθιακό κιονόκρανο αποτελείται από τον κάλαθο που περιβάλλουν δύο κάτω ζώνες με οκτώ φύλλα άκανθας η καθεμιά και μια ανώτερη, με έλικες αντί για φύλλα.
Στα αιολικά κιονόκρανα δεσπόζουν δύο σχεδόν κατακόρυφοι έλικες που χωρίζονται με ενιαίο ανθέμιο. Περγαμηνά ονομάζονται τα φοινικόσχημα κιονόκρανα της ελληνιστικής Περγάμου, με τα βαθιά αυλακωτά σχηματοποιημένα φύλλα (αυλούς).