Ελβετοί και Έλληνες αρχαιολόγοι ανέδειξαν την Ερέτρια ως έναν από τους σημαντικότερους οικισμούς των γεωμετρικών χρόνων στη Μεσόγειο. Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή επικέντρωσε τις έρευνές της στη μνημειώδη Δυτική Πύλη και τη δυτική νεκρόπολη, αποκάλυψε το τριγωνικό Ηρώο, χώρους λατρείας των αφηρωισμένων νεκρών ηγεμόνων, τα Ανάκτορα Ι και ΙΙ.
Στο Λευκαντί, η συνεργασία άγγλων και ελλήνων αρχαιολόγων οδήγησε στην αποκάλυψη ενός εξαιρετικά σημαντικού οικισμού που χρονολογείται από τους πρωτοελλαδικούς ως τους γεωμετρικούς χρόνους. Οι ανασκαφές που άρχισαν το 1964 στην Ξερόπολη και συνεχίστηκαν στην Τούμπα κ.α., φωτίζουν την ιστορική εξέλιξη του ελλαδικού χώρου στα χρόνια ανάμεσα στον 11ο και τον 9ο αιώνα.