Παρουσιάζεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση, με όραμα. Περιλαμβάνει δύο σκέλη: α) την αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών που δεν έχουν εξοικειωθεί με το βιβλίο στα σπίτια τους, έχοντάς το συνδέσει μόνο με τον καταναγκασμό της σχολικής εκπαίδευσης και β) την αξιοποίηση παραδοσιακών σπιτιών που είτε είναι ιδιοκτησία Δήμων, Κοινοτήτων, Δημόσιων Οργανισμών κ.λπ., είτε ελέγχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, είτε οι ιδιοκτήτες τους συγκατανεύουν στην αναστήλωση και την αξιοποίησή τους από κρατικό φορέα. Ως προς το δεύτερο σκέλος, ερευνώνται οι δυνατότητες απόκτησης παραδοσιακών κτιρίων. Οι συγγραφείς περιγράφουν συγκεκριμένα τον αρχιτεκτονικό ρυθμό και το ύφος των αρχοντικών της Σιάτιστας που χτίστηκαν από τα σινάφια των μαστόρων της Δ. Μακεδονίας και της Ηπείρου στα μέσα και στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Και μόνο οι τοιχογραφίες και τα ξυλόγλυπτά τους τα κάνουν μοναδικά.
Για την πρόταση συνεργάστηκαν ένας αρχιτέκτονας-ιστορικός, μια βιβλιοθηκάριος και μία κοινωνική λειτουργός. Η παιδική βιβλιοθήκη αποφασίστηκε να είναι από τα βασικά στοιχεία των Ανοιχτών Κέντρων Απασχόλησης και για την πρόταση αυτή επιστρατεύτηκε η εμπειρία της κυρίας Καββαδία-Χατζοπούλου. Η πρόταση περιλαμβάνει οκτώ Ανοιχτά Κέντρα Παιδικής Απασχόλησης σε κεντρικούς οικισμούς, που οι περισσότεροι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των Ανοιχτών Πόλεων για την αναβάθμιση της υπαίθρου. Οι συγγραφείς περιγράφουν αναλυτικά το περιεχόμενο και το κόστος μιας παιδικής βιβλιοθήκης.