Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος NAVIS αναπτύχθηκε, χάρη στη συνεργασία επιστημονικών οργανισμών με κοινούς σκοπούς και αντικείμενο έρευνας, ένας δικτυακός τόπος, που επέτρεψε, σε πείσμα των περιορισμών που επιβάλλουν τα φυσικά γεωγραφικά σύνορα, τη δημιουργία ενός «musée imaginaire» της αρχαίας ναυτιλίας. Την εκπροσώπηση της χώρας μας έφερε σε πέρας το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.), ένας ερευνητικός φορέας με μακρόχρονη και σημαντική προσφορά τόσο στη χαρτογράφηση του ελληνικού υποβρύχιου χώρου όσο και στην μελέτη, τη δημοσίευση, την προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων ναυαγίων. Ο Χρήστος Αγουρίδης (Ι.ΕΝ.Α.Ε. και Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων) μας παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων NAVIS και την εμπειρία από τη συμμετοχή του Ι.ΕΝ.Α.Ε. σε ένα πρόγραμμα δημοσίευσης αρχαιολογικών αρχείων στο Διαδίκτυο, συμπληρώνοντας τα θέματα ανάπτυξης ψηφιακών αρχαιολογικών αρχείων, που πραγματεύθηκαν οι προηγούμενες συνεντεύξεις (Στήλη Πληροφορική, τ. 78 και 79, Μάρτιος και Ιούνιος 2001) .