Πρόκειται για το πρώτο από τα δύο μέρη ενός αφιερώματος στις εφαρμογές της Πληροφορικής στην Αρχαιολογία σε πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα Τμήματα Σπουδών κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) εκπαίδευση στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, που παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος, και β) παρουσίαση συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών. Το γαλλικό ερευνητικό κέντρο Archéologie et Systèmes d‘Information (CNRS, Université Paris I, Université Paris X) επικεντρώνει στα συστήματα αρχειοθέτησης, τεκμηρίωσης και στις εφαρμογές πολυμέσων που σχετίζονται με την Αρχαιολογία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Computing Archaeology Research Group (Staffordshire University) ειδικεύεται στη χρήση προτύπων για την αρχαιολογική ηλεκτρονική επικοινωνία, σε συστήματα γεωγραφικής και γεωφυσικής πληροφόρησης και στη γραφιστική απεικόνιση των δεδομένων.