Η συγγραφέας, γλύπτρια η ίδια, αποκαλύπτει την αριθμητική τάξη που διέπει τις μετρήσεις του κτιρίου, της ζωφόρου και των αναλογιών της. Καλυμμένη από τα σχήματα και την πλαστικότητα, η τάξη δημιουργεί μιαν αόριστη μουσικότητα. Με οδηγό τη χρυσή τομή της μονάδας του καννάβου γράφεται η πυκνότητα της σύνθεσης, ενώ οι κάθετες γράφουν τη γραμμή της σύνθεσης και το ρυθμό.
Δύο γλύπτες έχουν δουλέψει στη ζωφόρο. Ο ένας που ήταν και ο αρχιτέκτονας ήταν ιωνικής καταγωγής και μάλλον όρισε και τις χαράξεις (καννάβους) σε όλες τις πλευρές της ζωφόρου. Ο δεύτερος γλύπτης προσάρμοσε με προσωπικό τρόπο τη σύνθεσή του.
Αναλύονται διεξοδικά δύο θέματα: α) τα τέσσερα άλογα των Ελλήνων, δεξιά της ανατολικής ζωφόρου και β) η γιγαντομαχία της βόρειας ζωφόρου με τον Κάνθαρο-γίγαντα.