Ο δήμαρχος κύριος Θ. Μαναβής απαντά σε ερωτήσεις του Αντρέα Ιωαννίδη. Ποια η σχέση διοικητικής και πολιτιστικής αποκέντρωσης; Ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και ποια η σχέση της με την αρχαιολογική υπηρεσία; Σε μια πόλη με πολλά και σημαντικά μνημεία, ποιος θα θέλατε να είναι ο ρόλος τους; Η δεύτερη πόλη της βυζαντινής αυτοκρατορίας δεν έχει βυζαντινό μουσείο. Πώς το σχολιάζετε; Πώς είναι μέχρι τώρα η πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης και πώς θα θέλατε να γίνει στο μέλλον;