Τα επιγράμματα σε δύο επιτύμβιες στήλες και μία επιτύμβια πλάκα των μέσων του 19ου αιώνα, οι οποίες σήμερα βρίσκονται στην αυλή της εκκλησίας της Παναγίας της Καφατιανής στον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης και προέρχονται από την παρακείμενη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη των Χίων, δίδουν σημαντικές πληροφορίες για τα ιστορικά γεγονότα της εποχής την κατασκευή της συγγένειας και την πιθανή αιτία θανάτου των προσώπων που αναφέρονται.
Από τα επιγράμματα στις επιτύμβιες στήλες των Δημητρίου Σκυλίτση του Πέτρου και Παύλου Ροδοκανάκη του Πέτρου, σε συνδυασμό με άλλες πηγές, αντλούμε σημαντικές πληροφορίες για την κατασκευή της συγγένειας, με βάση το όνομα και το συναίσθημα, το ιστορικό γεγονός της Σφαγής της Χίου και την πιθανή αιτία θανάτου των προσώπων.
Τα επιγράμματα της επιτύμβιας πλάκας της Ιουλίας Ψυχάρη και της Υπατίας Ψυχάρη αναφέρονται στη θυγατέρα και τη σύζυγο αντιστοίχως του Μισέ Γιάννη Ψυχάρη, στενού συνεργάτη του Σουλτάνου Αβδούλ Μετζίτ και Επιτρόπου των Χίων στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικότερα με βάση την ημερομηνία θανάτου της Υπατίας Ψυχάρη, σε συσχετισμό με προηγηθείσα επιστολή του Μισέ Γιάννη Ψυχάρη προς τους Δημογέροντες της Χίου, ανατρέχουμε στο ιστορικό γεγονός της επίσκεψης του Αβδούλ Μετζίτ στη Χίο, τον Ιούνιο του 1850 και πληροφορούμαστε την ακριβή αιτία θανάτου της Υπατίας.
Η συμβολική αναφορά της αρρώστιας στους τάφους και στα λατρευτικά σύμβολα (εικόνες) διερευνάται επίσης.
Τα ίδια τα επιγράμματα επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν άλλες ιστορικές πηγές.