Ο σύλλογος του ΥΠΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα οργάνωσε το πρώτο πειραματικό πρόγραμμα μαθημάτων με θέμα «Τι είναι το μουσείο;» για τα παιδιά της Ε΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη. Συνεργάστηκαν αρχαιολόγοι από το Αρχαιολογικό Μουσείο και την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, μία συντηρήτρια και, τέλος, οι δύο υπεύθυνες του Προγράμματος, ερευνήτριες από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας και μέλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του ICOM. Οι συντελεστές εκθέτουν αναλυτικά το σκεπτικό που οδήγησε στην απόφασή τους να «πάει» πρώτα το μουσείο στο σχολείο. Στις εννέα μεταξύ τους συναντήσεις συζητήθηκαν: ο ρόλος του μουσείου και η σχέση του με την Ιστορία, τι είναι ένα προϊστορικό / κλασικό / βυζαντινό / λαογραφικό μουσείο και πώς πρέπει να είναι το καθένα από αυτά, η σπουδαιότητα των ανασκαφών και της επιτόπιας έρευνας, η συντήρηση. Οι μαθητές, που δεν είχαν ποτέ πάει σε μουσείο, επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό και το Λαογραφικό. Ελλείψει Βυζαντινού, ξεναγήθηκαν στον Άγιο Δημήτριο, την Αγία Σοφία και τον Άγιο Νικόλαο Ορφανό.